afir

coronavirus1

folder Anul 2016

Documente

spreadsheet Fluxuri de Trezorerie (cod 04) 31 12 2016 xlsx (425 descărcate) Frecvente
spreadsheet Fluxuri de Trezorerie (cod 03) Finante 31 12 2016 xlsx (422 descărcate) Frecvente
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial TOTAL 31 12 2016 xlsx (436 descărcate) Frecvente
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial 10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integra 31 12 2016 xlsx (430 descărcate) Frecvente
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial 07 Bugetul creditelor interne 31 12 2016 xlsx (442 descărcate) Frecvente
spreadsheet Cont de Executie Venituri 02 31 12 2016 xlsx (430 descărcate) Frecvente
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial 02 Bugetul local 31 12 2016 xlsx (440 descărcate) Frecvente
spreadsheet Cont de Executie Cheltuieli 10 31 12 2016 xlsx (431 descărcate) Frecvente
spreadsheet Cont de Executie Cheltuieli 07 31 12 2016 xlsx (444 descărcate) Frecvente
spreadsheet Cont de Executie Cheltuieli 02 31 12 2016 xlsx (439 descărcate) Frecvente
spreadsheet Bilant 31 12 2016 xlsx (436 descărcate) Frecvente
spreadsheet Anexa 34 SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR 31 12 2016 xlsx (452 descărcate) Frecvente
spreadsheet Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor 31 12 2016 xlsx (446 descărcate) Frecvente
spreadsheet Anexa 27 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 31 12 2016 xlsx (435 descărcate) Frecvente
spreadsheet Anexa 22 VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERIT 31 12 2016 xlsx (466 descărcate) Frecvente
spreadsheet Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31 12 2016 xlsx (439 descărcate) Frecvente
spreadsheet Anexa 2 Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile contu 31 12 2016 xlsx (451 descărcate) Frecvente
pdf UAT MICLESTI VENITURI CHELTUIELI TRIM II 2016 (502 descărcate) Frecvente
Monday the 25th. Primaria comunei Miclesti Judetul Vaslui . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.